Ondanks de constante zorg en aandacht die Beter-Kijken / Bertie Koussen aan de inhoud en samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Beter-Kijken / Bertie Koussen geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beter-Kijken / Bertie Koussen informatie (tekst, beeld en/of geluid) via elektronische en/of gedrukte media of op enige andere wijze, op te slaan en/of te verspreiden.